O poradniku

Witaj na świecie, Maleństwo” to poradnik dla rodziców dzieci gdyńskich w wieku 0-6 roku życia, który powstał z inicjatywy Samodzielnego Referatu ds. Osób Niepełnosprawnych UM Gdyni. W wyniku konkursu ogłoszonego na realizację zadania współfinansowanego przez PFRON, powierzono jego realizację Polskiemu Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gdyni. W celu napisaniu broszury Centrum Rehabilitacji Ośrodek Wczesnej Interwencji prowadzone przez PSOUU Koło w Gdyni podjęło współpracę z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną nr 3 w Gdyni ponieważ obie placówki mają wieloletnie doświadczenie w diagnozowaniu i udzielaniu wsparcia dzieciom niepełnosprawnym i zagrożonym niepełnosprawnością. Dzięki temu stworzono zespół specjalistów z obydwu placówek składający się z:

-lekarza pediatry, specjalisty rehabilitacji medycznej,

-psychologa, terapeuty zaburzeń integracji sensorycznej,

-pedagoga specjalnego, terapeuty ręki,

-fizjoterapeutów,

-psychologa, oligofrenopedagoga,

-psychologa, specjalisty w zakresie terapii i diagnozy FAS (płodowy zespół alkoholowy),

-neurologopedy.

 

Efektem współpracy obu gdyńskich placówek publicznej i niepublicznej jest napisanie, wydrukowanie, kolportaż 4500 egzemplarzy poradnika oraz przygotowanie wersji elektronicznej.

Celem stworzenia tej publikacji była próba przedstawienia prawidłowego rozwoju dziecka oraz odpowiedź na często nurtujące rodziców pytania: co powinno mnie niepokoić, jakie objawy wymagają konsultacji specjalisty, czy moje dziecko rozwija się prawidłowo, gdzie szukać pomocy.

Poradnik jest bezpłatny, rozdawany będzie na oddziałach noworodkowych, poradniach pediatrycznych i POZ, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, referacie ds. niepełnosprawnych urzędu miasta Gdyni. Będzie również dostępny na stronach internetowych Urzędu Miasta Gdyni, PSOUU Koło w Gdyni, CROWI Harcerska 4, Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej nr 3 .

Mamy nadzieję, że poradnik będzie pozytywnie odebrany przez gdyńskich rodziców i choć w niewielkim stopniu zmniejszy ich niepokój dotyczący rozwoju ich dzieci.