mgr Natalia Twardowska-Mazur

Pedagog specjalny, logopeda, nauczyciel mianowany. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju małego dziecka. Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi z głębszą niepełnosprawnością intelektualną. Ukończyła wiele kursów i szkoleń dotyczących wspierania rozwoju dzieci, m.in. terapia ręki i umiejętności grafomotorycznych, terapia taktylna. Interesuje się tematyką alternatywnych i wspomagających metod komunikacji (AAC).