Wizytówka logopedyczna

LOGOPEDA W PORADNI

         Prawidłowy rozwój mowy dziecka stanowi podstawę kształtowania się i rozwoju osobowości. Dzięki rozumieniu mowy poznaje ono otaczający go świat, a dzięki umiejętności mówienia jest w stanie wyrazić swoje uczucia i spostrzeżenia.

Na terenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 3 logopedzi dysponują możliwościami nowoczesnej profilaktyki, diagnozy i terapii logopedycznej, adresowanej głównie do szerokiej populacji małych dzieci, dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych.

W diagnozie wykorzystywany jest system komputerowy ułatwiający wykrycie wady mowy, słuchu i wzroku (Platforma Badań Zmysłów). Zaburzenia te często utrudniają korzystanie dzieciom w pełni z przekazywanej wiedzy, mają bowiem znaczny wpływ na osiągnięcia szkolne oraz negatywnie wpływają na ich funkcjonowanie w grupie rówieśniczej. Warto więc sprawdzić, czy niepowodzenia dziecka są spowodowane zaburzeniami słuchu czy wzroku.
Można to zrobić w prosty i szybki sposób, korzystając z przedstawionej oferty (rejestracja telefoniczna).

Praca z Platforma zmyslow Platforma zmyslow
 Platforma zmyslow

Terapia logopedyczna odbywa się również przy pomocy nowoczesnych programów komputerowych. Program, treści i formy dostosowane są do indywidualnych potrzeb, możliwości oraz osobistej wydolności dziecka. Czas niezbędny do osiągnięcia optymalnych efektów terapii logopedycznej jest zróżnicowany.

Pracownia logopedyczna

OFERTA LOGOPEDYCZNA

PROFILAKTYKA:

 1. Badania przesiewowe dzieci 5 i 6 letnich na terenie rejonowych przedszkoli
 2. Diagnoza logopedyczna na terenie poradni – badania określające stan mowy
 3. Indywidualne konsultacje logopedyczne na terenie poradni
 4. Diagnoza komputerowa ułatwiająca wykrycie wad mowy, słuchu i wzroku (Platforma Badań Zmysłów – Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu)

TERAPIA:

 1. Indywidualna terapia logopedyczna dla dzieci i młodzieży w zakresie:
  • Opóźnionego rozwoju mowy
  • Wad wymowy wieku przedszkolnego
  • Seplenienia
  • Jąkania
  • Wady rozszczepowej
  • Terapii głoski „r"
 2. Zajęcia grupowe kształtujące i rozwijające kompetencje społeczne i komunikacyjne dla dzieci 5 i 6 letnich
 3. Grupowa terapia logopedyczna dla dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, przeznaczona dla 4-latków (wspomagana Metodą Ruchu Rozwijającego W. Sherborne)
Oferta logopedyczna Oferta logopedyczna
Oferta logopedyczna Oferta logopedyczna
Oferta logopedyczna Oferta logopedyczna
Oferta logopedyczna Oferta logopedyczna
Oferta logopedyczna Oferta logopedyczna

Kwalifikacja dzieci na grupę odbywa się po indywidualnych konsultacjach logopedycznych, rejestracja telefoniczna.

Serdecznie Zapraszamy