Grupa wsparcia

 

Grupa wsparcia dla nauczycieli wspomagających

Spotkania grupy wsparcia – wtorek godz. 17-19

Termin

Tematyka

7 października 2014 r. Praca z dzieckiem niepełnosprawnym w kontekście wymagań państwa.
 
4 listopada 2014 r. Praca z rodzicami dziecka niepełnosprawnego.
 
2 grudnia 2014 r. Uczeń z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w szkole podstawowej- możliwości poznawcze, metody i formy pracy – analiza przypadku.
 
20 stycznia 2015 r. Uczeń z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w gimnazjum- możliwości poznawcze, metody i formy pracy – analiza przypadku.
 
3 marca 2015 r. Wykorzystanie seksualne a niepełnosprawność intelektualna.
 
14 kwietnia 2015 r. Psychiatra dzieci i młodzieży.
 
19 maja 2015 r. Program „Akademia uczniowska”.