mgr Anna Kordzińska-Grabowska

Psycholog, oligofrenopedagog,  nauczyciel dyplomowany, specjalizuje się w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci do 6 r.ż., a także dzieci wolniej rozwijających się z dysharmoniami rozwoju psychomotorycznego. Autorka wielu scenariuszy i artykułów z zakresu pracy z dziećmi i młodzieżą.