mgr Marta Malewicz

Absolwentka Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego na kierunku: psychologia. Nauczyciel mianowany. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie oligofrenopedagogiki na Pomorskiej Wyższej Szkole Humanistycznej oraz psychologii klinicznej na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. W poradni zajmuje się organizacją oraz prowadzeniem zajęć terapeutycznych dla dzieci z cechami nadpobudliwości psychoruchowej z klas I-III oraz IV –VI. Prowadzi również diagnozę psychologiczną oraz konsultacje dla rodziców.