mgr Anna Jakubek

Nauczyciel kontraktowy. Absolwentka Wydziału Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II w Lublinie na kierunku psychologia specjalizacja kliniczna. Na terenie Poradni prowadzi konsultacje dla rodziców i opiekunów. Pracuje z dziećmi z trudnościami emocjonalnymi i zaburzeniami zachowania. Specjalizuje się w zakresie diagnozy dysleksji rozwojowej i uogólnionych trudności w nauce oraz diagnozy osobowości i potrzeb dzieci i młodzieży. Prowadzi zajęcia profilaktyczne na terenie szkół na temat bezpiecznego poruszania się w Internecie, zaburzeń odżywiania czy też profilaktyki zachowań agresywnych. Współprowadzi grupę twórczego myślenia dla uczniów klas IV - VI.