dr Dorota Dykalska-Bieck

Psycholog, doktor nauk społecznych w zakresie Psychologii, nauczyciel mianowany. Zajmuje się diagnozą małych dzieci, prowadzi konsultacje dla rodziców w sprawach wychowawczych. Pracuje z dziećmi w wieku przedszkolnym w kierunku rozwijania ich kompetencji społecznych i wspierania rozwoju emocjonalnego oraz poznawczego. Certyfikowany terapeuta metody Instrumental Enrichement.  Prowadzi mediacje jako metodę rozwiązywania konflików i sporów rówieśniczych, rodzic- nastolatek, nauczyciel - rodzic, nauczyciel - uczeń.Współpracuje z ośrodkami naukowymi w Trójmieście. Interesuje się zagadnieniami wpływu reklamy i kultury konsumpcji na rozwój dzieci i ich rodzin. Aktywny członek Zarządu Stowarzyszenia Dziecko bez Reklamy i członek Zarządu Stowarzyszenia Edukacji Bez Granic.