Inne

Strona w przygotowaniu...

 

Zespół Placówek Specjalistycznych im. K. Lisieckiego „Dziadka"

ul. Wejherowska 65
81-049 Gdynia

www: www.zps.net.pl

W skład Zespołu Placówek Specjalistycznych wchodzą:

Ognisko Wychowawcze

Jest najstarszą formą działania Zespołu Placówek Specjalistycznych, realizowaną w Gdyni nieprzerwanie od 1959 roku. Jest to placówka o charakterze profilaktyczno wychowawczym, mający na celu niesienie pomocy dzieciom i ich rodzinom w trudnych sytuacjach życiowych. Praca z dziećmi i ich opiekunami ma za punkt wyjścia poszukiwanie drogi zmian na lepsze w funkcjonowaniu całej rodziny. Zasadą jest przyjmowanie dzieci, które zazwyczaj objęte są nadzorem kuratorskim.

Proponują:

  • Zajęcia w grupach wychowawczych dla dzieci od 7 roku życia obejmujące, socjoterapie, warsztaty artystyczne (plastyczne, teatralne, taneczne), kulinarne, pracownie multimedialną i warsztat techniczny a także program zajęć sportowych poprzez dostęp do pływalni krytej oraz sali sportowej z wyposażeniem do ćwiczeń siłowych;
  • Zajęcia indywidualne w formie pomocy w nauce szkolnej na różnych poziomach nauczania, terapii mowy i pisania, wsparcia psychologicznego oraz diagnozy psychologicznej;
  • Organizację wolnego czasu w okresie ferii zimowych i wakacji letnich;
  • Pomoc materialną w formie nieodpłatnych posiłków;
  • Warsztaty "Szkoły dla Rodziców".
W celu uzyskania szczegółowych informacji i zgłoszenia do kwalifikacji dziecka do placówki prosimy o kontakt telefoniczny na numer telefonu (58) 6643366 wew. 20 lub osobisty w godz. 10-15.

e-mail: ognisko@zps.net.pl

Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego

Placówka przeznaczona jest dla dzieci, młodzieży oraz ich rodziców/opiekunów, których sytuacja wymaga specjalistycznego wsparcia. W ramach oferty proponuje:

  • Socjoterapia - Zajęcia grupowe dla młodzieży w wieku gimnazjalnym obejmujące , socjoterapie, reedukacje (zajęcia w świetlicy edukacyjnej) warsztaty artystyczne (plastyczne, teatralne, taneczne), kulinarne, pracownie multimedialną, warsztat techniczny oraz zajęcia sportowe. Warunkiem uczestnictwa jest deklaracja udziału w zajęciach socjoterapeutycznych dla młodzieży minimum trzy razy w tygodniu, udział rodzica/opiekuna w programie profilaktyczno - edukacyjnym "Szkoła dla Rodziców" i pozytywna decyzja kwalifikacyjna zespołu SPWD ewentualnie wsparta konsultacjami z kuratorem prowadzącym nadzór nad dzieckiem/rodziną. Zajęcia odbywają sie od poniedziałku do piątku w godzinach 12-18 (w okresie wakacji i ferii godziny te ulegają zmianie). Proponujemy także organizację wolnego czasu w okresie ferii zimowych i wakacji letnich oraz pomoc materialną w formie nieodpłatnych posiłków dla dzieci. W uzasadnionych (diagnozowanych) przypadkach istnieje możliwość terapii indywidualnej dla dziecka bądź terapii systemowej całej rodziny.
  • Psychoedukacja grupowa dla młodzieży - psychoedukacyjne zajęcia grupowe odbywające się raz w tygodniu. Warunkiem uczestnictwa jest pozytywna decyzja kwalifikacyjna psychologów prowadzących grupy.
  • Warsztaty ruchu rozwijającego prowadzone metodą Weroniki Sherborne - zajęcia grupowe dla rodziców/opiekunów i ich dzieci/podopiecznych w wieku od 3 do 6 roku życia. Zajęcia odbywają sie raz bądź dwa razy w tygodniu, w zależności od charakteru grupy. Warunkiem uczestnictwa jest pozytywna decyzja kwalifikacyjna osób psychologów prowadzących grupy.
W celu uzyskania szczegółowych informacji i zgłoszenia do kwalifikacji dziecka/rodziny do placówki prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu (58) 6643366 wew. 13 lub osobisty w godz. 10-15

email: spwd@zps.net.pl

Warsztaty Aktywności Twórczej

W.A.T. to zajęcia artystyczno sportowe dla dzieci i młodzieży organizowane przez ZPS w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Wspierania Rodzin "Otwarte Drzwi". W ramach zajęć realizujemy, wycieczki, spływy, imprezy okolicznościowe i dodatkowe zajęcia pozalekcyjne podczas których nagrywamy piosenki, kręcimy filmy, realizujemy teledyski i tworzymy wszystko to, co wpadnie nam do głów

www: www.myspace.com/warsztaty

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

SOW realizuje założenia Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Więcej...

Punkt Konsultacyjno - Diagnostyczny dla Dzieci i Rodzin z FAS

Więcej...

XXX