Pracownicy

Dyrektor : mgr Anna Kordzińska-Grabowska
Wicedyrektor : mgr Iwona Macuk

Pedagodzy Psycholodzy Logopedzi
mgr Magdalena Dintar mgr Anna Bielawska mgr Beata Geratowska
mgr Natalia Dzido mgr Jadwiga Bogusławska mgr Elżbieta Mudlaf-Krupok
mgr Violetta Lip mgr Anna Jakubek (dłuższa nieobecność)  
mgr Iwona Macuk dr Dorota Dykalska-Bieck (dłuższa nieobecność)  
mgr Joanna Pankanin mgr Iwona Hydzik-Lackowska  
mgr Natalia Twardowska-Mazur (dłuższa nieobecność) mgr Anieszka Janczuk  
mgr Mirosława Walczak mgr Anna Kordzińska-Grabowska
 
  mgr Marta Malewicz
 

mgr Tomasz Montowski  
  mgr Anna Piaskowska  
  mgr Tamara Tokaj  
     
 
 

lekarz - specjalista medycyny pracy: lek. med. Halina Witakowska-RogośPersonel administracyjny
Sekretariat
mgr Iwona Nowińska-Flis - specjalista ds. admnistracji
Małgorzata Kiełbowska - starszy referent
Księgowość
Bogumiła Kaczmarczyk - główna księgowa - specjalista ds. płac
Pozostały personel
Agnieszka Miklaszewicz
Tomasz Pykałów