Wyspecjalizowane ośrodki zajmujące się mediacjami

strona w przygotowaniu...


Polskie Centrum Mediacji

Jagiellońska 58 lok. 122
03-468 Warszawa

e-mail: pcm@mediator.org.pl
telefon: 22 826-06-63; 692-48-15
faks: 22 692-48-16

Oddział w Sopocie

Al. Niepodległości 797 B
81-810 Sopot

tel. 58 342 42 05 ; 0 661 618 804
e-mail: pcmsopot@mediator.org.pl

www: www.mediator.org.pl