Szkoła dla rodziców

Jeśli zależy Ci na tym, aby Twoje dziecko (niezależnie od wieku):

  • umiało jasno mówić o swoich potrzebach i uczuciach,
  • umiało odmawiać w sytuacji nacisku grupy (zagrożenie narkotykami, sektą),
  • stawało się bardziej samodzielne, twórcze i chętne do współpracy,
  • było pewniejsze, bardziej wierzyło w siebie,
  • lepiej wczuwało się w Twoje potrzeby i uczucia, uwzględniając je w swoich decyzjach.
Jeżeli zależy Ci na tym, aby:
  • lepiej rozpoznawać uczucia, potrzeby Twojego dziecka,
  • różnice zdań między Tobą, a dzieckiem rozwiązywać drogą negocjacji, a nie konfrontacji,
  • lepiej rozwijać swoją więź z dzieckiem,
  • nie utracić kontaktu z dorastającym dzieckiem,

to weź udział w "Szkole dla Rodziców".

Kontakt z osobami prowadzącymi

mgr Tamara Tokaj – środa godz. 12.00-13.00
mgr Magdalena Dintar – wtorek godz. 12.00-13.00
mgr Anna Piaskowska

tel. 58-625-35-02

w sprawie kursu dla nauczycieli – mgr Tamara Tokaj, mgr Magdalena Dintar