mgr Beata Geratowska

Pedagog, logopeda, nauczyciel dyplomowany. Specjalizuje się w terapii wad wymowy u dzieci w wieku przedszkolnym (od 2r.ż.) i wczesnoszkolnym. Prowadzi indywidualną terapię logopedyczną dzieci z wadami artykulacji, dyslalią (mowa niezrozumiała), problemami płynności mowy (jąkanie), wad wymowy u dzieci z rozszczepem podniebienia oraz usprawnianie mowy u dzieci z niedokształceniem mowy pochodzenia korowego.Wykonuje badania diagnostyczne Platformą Badań Zmysłów (komputerowe badanie mowy, wzroku i słuchu). Pracuje z małymi dziećmi i ich rodzicami Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne.