mgr Elżbieta Mudlaf-Krupok

Logopeda, nauczyciel dyplomowany. Prowadzi diagnozę i terapię logpedyczną w zakresie różnego rodzaju zaburzeń mowy u dzieci w wieku przedszkolnym (od 4r.ż) i szkolnym oraz konsultacje dla rodziców i opiekunów.