mgr Mirosława Walczak

Nauczyciel dyplomowany, pedagog diagnosta, terapeuta pedagogiczny, socjoterapeuta (udziela indywidualnej i grupowej pomocy psychologicznej dzieciom i młodzieży). Zajmuje się diagnozą trudności dydaktyczno – wychowawczych, terapią uczniów z dysleksją, profilaktyką zachowań agresywnych oraz poradnictwem w zakresie trudności dydaktyczno - wychowawczych i dyslektycznych. Prowadzi zajęcia socjoterapeutyczne z uczniami klas IV – VI oraz Grupę Wsparcia dla ich rodziców.