mgr Violetta Lip

Pedagog, nauczyciel dyplomowany, doradca zawodowy. W zakresie doradztwa zawodowego prowadzi indywidualne konsultacje dl a młodzieży, rodziców i nauczycieli, a także warsztaty zawodoznawcze dla młodzieży. Specjalista ds. terapii pedagogicznej. Współrealizator zajęć psychoedukacyjnych "Szkoła dla rodziców". Prowadzi mediacje jako metodę rozwiązywania konflików i sporów rówieśniczych, rodzic- nastolatek, nauczyciel - rodzic, nauczyciel - uczeń.