mgr Magdalena Dintar

Pedagog, nauczyciel dyplomowany, współrealizator  zajęć psychoedukacyjnych  „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” i „Kursu doskonalącego umiejętności komunikacyjne i wychowawcze dla nauczycieli”. Specjalizuje się w diagnozie trudności w uczeniu się matematyki, prowadzi indywidualne zajęcia terapeutyczne dla dzieci w tym zakresie. Zajmuje się poradnictwem trudności dydaktycznych i wychowawczych.