mgr Tamara Tokaj

Psycholog, nauczyciel dyplomowany. Kilka lat doświadczeń w pracy z chorymi psychicznie,  ich rodzinami i z osobami uzależnionymi od narkotyków. Kilkanaście lat doświadczeń w prowadzeniu Szkoły Rodziców i warsztatów dla młodzieży (z przygotowania do życia rodzinnego, integracyjnych, na temat reagowania na kryzys i innych). Kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu dla nauczycieli kursu i warsztatów skuteczniejszego porozumiewania się z uczniem. Prowadzi rozmowy wspierająco -terapeutyczne dla młodzieży z problemami emocjonalnymi, negocjacje nastolatków z rodzicami i konsultacje dla rodziców. Dodatkową propozycją jest pomoc w postaci korespondencji email.