mgr Iwona Hydzik-Lackowska

Psycholog, oligofrenopedagog, nauczyciel kontraktowy. Jej wcześniejsze doświadczenia zawodowe koncentrowały się wokół socjoterapii, profilaktyki uzależnień oraz interwencji kryzysowej. Aktualnie zajmuje się diagnozą psychologiczną, profilaktyką zachowań agresywnych oraz uzależnień, prowadzi grupę terapeutyczną dla osób nieśmiałych, współprowadzi zajęcia terapeutyczne dla dzieci z objawami nadpobudliwości psychoruchowej. W ramach wczesnego wspomagania rozwoju pracuje z przedszkolakami w kierunku kształtowania umiejętności prospołecznych, a także rozwijania ogólnych możliwości poznawczych.