mgr Jadwiga Bogusławska

Psycholog, nauczyciel dyplomowany. Zajmuje się diagnozą zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD) oraz zaburzeń zachowania, prowadzi konsultacje i zajęcia psychoedukacyjne dla rodziców i nauczycieli w tym zakresie oraz współuczestniczy w prowadzeniu grup terapeutycznych dla dzieci z cechami nadpobudliwości psychoruchowej. Specjalizuje się w  zakresie diagnozy dysleksji rozwojowej, uogólnionych trudności w nauce.