mgr Anna Piaskowska

Psycholog, nauczyciel dyplomowany, specjalizuje się w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci
do 6 r.ż., a także dzieci wolniej rozwijających się z dysharmoniami rozwoju psychomotorycznego.
Prowadzi diagnozę i terapię dzieci z zaburzeniami poalkoholowymi (FAS) oraz krzywdzonych seksualnie.