Rozwój mowy dziecka - etapy

Rozwój mowy u każdego dziecka jest indywidualny. Niemniej jednak mowa rozwija się w stałej kolejności, poszczególne głoski pojawiają się w kolejnych etapach. Różnice w mowie między rówieśnikami często wynikają z uwarunkowań genetycznych czy też społecznych.

Oto etapy rozwoju mowy :

  • Pierwsze miesiące życia (głużenie) - powstają przypadkowe dźwięki
  • Ok. 6 miesiąca życia (gaworzenie) - powtarzanie usłyszanych dźwięków
  • 1-2 rok życia (okres wyrazu) - pojawiają się pierwsze wyrazy:
    mama ,tata , baba . Dziecko wymawia pierwsze samogłoski: a, o, u, i, y, e oraz spółgłoski : p, pi, b, bi, m, mi, d, t, n. Pod koniec drugiego roku życia pojawiają się wypowiedzi dwuwyrazowe.
  • 2-3 rok życia (okres zdania) - pojawiają się proste zdania. Dziecko wymawia samogłoski: ę, ą. Pojawiają się spółgłoski : w, f, wi, fi, ś, ź, ć, dź, ń, l, li, k, g, ch, ki, gi, chi, j, ł, s, z, c, dz. W tym okresie następuje znaczny przyrost ilościowy słów.
  • 4-5 rok życia - pojawiają się głoski: sz, ż, cz, dż..Czasem pojawia się głoska r.
  • 5-6 rok życia - utrwalanie głosek : sz, ż, cz, dż, pojawia się i utrwala głoska r.7 rok życia - opanowanie techniki mówienia

W poszczególnych przypadkach możemy mówić o opóźnieniu mowy. Jeżeli jednak jest ono dłuższe niż pół roku to należy zwrócić się do logopedy.

Beata Geratowska
logopeda

Źródła : I. Styczek LOGOPEDIA W-wa PWN 1970